دوره های آموزشی

متعادل ساز چهره زنانه (گریم) آموزشگاه طلایه
تاریخ شروع: 1397/6/15

متعادل ساز چهره زنانه (گریم) آموزشگاه طلایه

تاریخ امتحان بعد از اتمام ساعات و طبق پورتال فنی و حرفه ای - بعد از اتمام دوره مدرک بین المللی فنی و حرفه ای اعطا می گردد- کلاس ها به صورت خصوصی می باشد و هنرجو حق انتخاب ساعات کاری را دارد

پیرایشگر زنانه (کوتاهی مو) آموزشگاه طلایه
تاریخ شروع: 1397/6/15

پیرایشگر زنانه (کوتاهی مو) آموزشگاه طلایه

تاریخ امتحان بعد از اتمام ساعات و طبق پورتال فنی و حرفه ای - بعد از اتمام دوره مدرک بین المللی فنی و حرفه ای اعطا می گردد- کلاس ها به صورت خصوصی می باشد و هنرجو حق انتخاب ساعات کاری را دارد

آرایشگر ناخن آموزشگاه طلایه
تاریخ شروع: 1397/6/15

آرایشگر ناخن آموزشگاه طلایه

تاریخ امتحان بعد از اتمام ساعات و طبق پورتال فنی و حرفه ای - بعد از اتمام دوره مدرک بین المللی فنی و حرفه ای اعطا می گردد- کلاس ها به صورت خصوصی می باشد و هنرجو حق انتخاب ساعات کاری را دارد

کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه آموزشگاه طلایه
تاریخ شروع: 1397/6/15

کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه آموزشگاه طلایه

تاریخ امتحان بعد از اتمام ساعات و طبق پورتال فنی و حرفه ای - بعد از اتمام دوره مدرک بین المللی فنی و حرفه ای اعطا می گردد- کلاس ها به صورت خصوصی می باشد و هنرجو حق انتخاب ساعات کاری را دارد

کلاس آرایش و پیرایش زنانه (آرایشگری مقدماتی) آموزشگاه طلایه
تاریخ شروع: 1397/6/15

کلاس آرایش و پیرایش زنانه (آرایشگری مقدماتی) آموزشگاه طلایه

تاریخ امتحان بعد از اتمام ساعات و طبق پورتال فنی و حرفه ای - بعد از اتمام دوره مدرک بین المللی فنی و حرفه ای اعطا می گردد- کلاس ها به صورت خصوصی می باشد و هنرجو حق انتخاب ساعات کاری را دارد

متعادل ساز چهره زنانه (گریم) آموزشگاه طلایه
تاریخ شروع: 1397/6/15

متعادل ساز چهره زنانه (گریم) آموزشگاه طلایه

تاریخ امتحان بعد از اتمام ساعات و طبق پورتال فنی و حرفه ای - بعد از اتمام دوره مدرک بین المللی فنی و حرفه ای اعطا می گردد- کلاس ها به صورت خصوصی می باشد و هنرجو حق انتخاب ساعات کاری را دارد

پیرایشگر زنانه (کوتاهی مو) آموزشگاه طلایه
تاریخ شروع: 1397/6/15

پیرایشگر زنانه (کوتاهی مو) آموزشگاه طلایه

تاریخ امتحان بعد از اتمام ساعات و طبق پورتال فنی و حرفه ای - بعد از اتمام دوره مدرک بین المللی فنی و حرفه ای اعطا می گردد- کلاس ها به صورت خصوصی می باشد و هنرجو حق انتخاب ساعات کاری را دارد

آرایشگر ناخن آموزشگاه طلایه
تاریخ شروع: 1397/6/15

آرایشگر ناخن آموزشگاه طلایه

تاریخ امتحان بعد از اتمام ساعات و طبق پورتال فنی و حرفه ای - بعد از اتمام دوره مدرک بین المللی فنی و حرفه ای اعطا می گردد- کلاس ها به صورت خصوصی می باشد و هنرجو حق انتخاب ساعات کاری را دارد

کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه آموزشگاه طلایه
تاریخ شروع: 1397/6/15

کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه آموزشگاه طلایه

تاریخ امتحان بعد از اتمام ساعات و طبق پورتال فنی و حرفه ای - بعد از اتمام دوره مدرک بین المللی فنی و حرفه ای اعطا می گردد- کلاس ها به صورت خصوصی می باشد و هنرجو حق انتخاب ساعات کاری را دارد

کلاس آرایش و پیرایش زنانه (آرایشگری مقدماتی) آموزشگاه طلایه
تاریخ شروع: 1397/6/15

کلاس آرایش و پیرایش زنانه (آرایشگری مقدماتی) آموزشگاه طلایه

تاریخ امتحان بعد از اتمام ساعات و طبق پورتال فنی و حرفه ای - بعد از اتمام دوره مدرک بین المللی فنی و حرفه ای اعطا می گردد- کلاس ها به صورت خصوصی می باشد و هنرجو حق انتخاب ساعات کاری را دارد

اخبار و بلاگ

تماس با ما

  • add_location

    خیابان اسدآبادی- خیابان فتحی شقایقی غربی- پلاک 5


  • phone

    02188106808

  • email

    mirbaghribarmi@yahoo.com