آرایشگر ناخن آموزشگاه طلایه

تاریخ امتحان بعد از اتمام ساعات و طبق پورتال فنی و حرفه ای - بعد از اتمام دوره مدرک بین المللی فنی و حرفه ای اعطا می گردد- کلاس ها به صورت خصوصی می باشد و هنرجو حق انتخاب ساعات کاری را دارد

  • ظرفیت: 2
  • هزینه ثبت نام در دوره: 3,000,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 500,000 ریال
  • حد نصاب: 1
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

آرایشگر ناخن آموزشگاه طلایه

آرایشگر ناخن آموزشگاه طلایه

تاریخ ثبت : 1397/05/22 کد دوره : r361840752
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/06/15 تاریخ پایان دوره : 1397/07/15