پیرایشگر زنانه (کوتاهی مو) آموزشگاه طلایه

تاریخ امتحان بعد از اتمام ساعات و طبق پورتال فنی و حرفه ای - بعد از اتمام دوره مدرک بین المللی فنی و حرفه ای اعطا می گردد- کلاس ها به صورت خصوصی می باشد و هنرجو حق انتخاب ساعات کاری را دارد
هزینه ثبت نام در دوره: 7,500,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 500,000 ریال
ظرفیت: 2 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/5/22
کد دوره : r847135029 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/6/15 تاریخ پایان دوره : 1397/7/25
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

پیرایشگر زنانه (کوتاهی مو) آموزشگاه طلایه
محل برگزاری
مدرسان